Čím sa preslávil Martin Luther?

SuperStock/SuperStock/Getty Images

Martin Luther bol nemecký teológ známy svojou úlohou v protestantskej reformácii, ktorá sa odohrala v Európe v 16. storočí. Lutherov traktát „Deväťdesiatpäť téz“ priamo spochybňoval katolícku prax predávania odpustkov, ktoré boli určené na odpustenie hriechov.Martin Luther sa narodil v Eislebene v roku 1483 a mníchom augustiniánskej rehole sa stal v roku 1505. Počas pôsobenia ako mních sa čoraz viac hneval na systém odpustkov, ktoré duchovenstvo predávalo výmenou za prísľub vykúpenia z hriechov. V rokoch 1519 až 1520 napísal sériu brožúr, ktoré rozvíjali hlavné myšlienky protestantizmu. Patrila medzi ne prelomová myšlienka, že kresťania nie sú spasení vlastným úsilím alebo platením za odpustky, ale vierou.

Spisy Martina Luthera sa rýchlo rozšírili po severnej a východnej Európe vďaka nedávnemu vynálezu kníhtlače. Jeho činy nezostali bez následkov, pretože pápež Lev X. Luthera exkomunikoval v roku 1521. Luther prispel k šíreniu protestantizmu vydaním úplného prekladu Biblie v nemčine v roku 1534. Jeho presvedčenie bolo, že všetci ľudia by mali byť schopní čítať sv. Rezervujte v ich vlastnom jazyku. Luther zomrel v Eisleben v roku 1546.